Asiantuntija- ja kunnossapitopalvelut

Olemme oikea kumppani, kun tarvitset kokonaisvaltaista kunnossapidon ja elinjakson hallinnan osaamista.

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa konkreettista tekemistä. Hallitsemme koko elinjakson eli osallistumme aktiivisesti elinjaksokustannusten suunnitteluun ja hallintaan. Tunnemme järjestelmien erityisvaatimukset tuotetiedonhallinnasta käytännön korjaus- ja huoltotyöhön. Tiedämme miten kunnossapito toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Varmistamme laitteiden ja järjestelmien teknisen toimivuuden ja korkean käytettävyyden.