Asejärjestelmät

Kunnossapitotehtävämme kattavat järjestelmittäin toteutettavat varastohuollot, määräaikaishuollot, peruskunnostukset, vikakorjaukset ja muutostyöt.

•    Panssarivaunukalustot

•    Panssaroidut pyöräajoneuvot

•   Kenttätykistöjärjestelmät

•    Raketinheitinjärjestelmät

•    Ilmatorjuntatykistöjärjestelmät 

•    Jalkaväen aseet