Sähkömagneettisten kenttien mittaus- ja asiantuntijapalvelut

Sähkömagneettisten kenttien etenemisen ja niiden vaikutuksilta suojautumisen hallinta on nousemassa yhä tärkeämpään asemaan niin työturvallisuuden kuin tietoturvan varmistamisen takia. Kesällä 2013 hyväksytty EU-direktiivi 2013/35/EU asettaa vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi sähkömagneettisille kentille altistumisen riskeiltä.

Erilaisten informaatioteknologisten laitteiden, tietokoneiden, näyttöjen ja oheislaitteiden hajasäteilyn aiheuttamien tietovuotoriskien minimointi vaatii korkean tason asiantuntemusta, mittaustekniikoiden ja Tempest-suojauksen hallintaa.

Asiantuntijamme suorittavat SM-kenttien mittauksia, ylläpitävät SM-häiriösuojattuja tiloja ja suorittavat niiden vaimennuksen mittauksia. Teemme ionisoimattoman säteilyn riskiarviointeja ja konsultoimme alueen kysymyksissä.

Janne Juutilainen, puh. 040 315 7412, janne.juutilainen@millog.fi