Suojelu- ja pelastusjärjestelmät

Toteutamme suojelu- ja pelastusjärjestelmien suorituskykyarviointeja ja järjestämme alan erikoiskoulutusta.

•   Palo- ja pelastusajoneuvot

•   Henkilösuojavarusteet

•   Säteilymittarit ja kaasuilmaisimet

•   C-ilmaisimet, valmistus