Testausautomaatiopalvelut

Suunnittelemme ja toteutamme testausjärjestelmiä sekä niiden muutostöitä eri toimialojen ja käyttäjien tarpeisiin. Toimittamamme järjestelmät ovat automaattisia tai käyttäjää ohjaavia puoliautomaattisia testauskokonaisuuksia.

Annamme asiantuntijatukea testattavien järjestelmien hankintaprosessien yhteydessä ja tuemme asiakasta testausjärjestelmän koko elinkaaren ajan. Minimoimme ylläpitämiemme järjestelmien elinkaaren aikaiset testauskustannukset, tuottamalla asiakkaillemme monikäyttöisiä modulaarisia testausjärjestelmiä, joiden käyttö, modifiointi ja ylläpito on tehty mahdollisimman helpoksi.

Toimitamme mm. seuraavia testausjärjestelmiin liittyviä palveluita, joista rakennamme palvelukokonaisuuksia asiakkaan haluamassa laajuudessa:

•   Tarvekartoitus ja esisuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa

•   Uuden testausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus

•   Olemassa olevan testausjärjestelmän käytön laajentaminen uusille testattaville laitteille ja laitteistoille

•   Testausjärjestelmän tai sen osan modifiointi (johtuen esim. testattavan järjestelmän muutoksista tai
   mittauslaitteiden uusimistarpeesta)

•   Asiantuntijapalvelut järjestelmähankkeiden yhteydessä (esim. vaatimusmäärittely)

•   Tekniset ylläpito-, koulutus- ja tukipalvelut