Markku Joenranta, ESD-koordinaattori

Markku Joenranta, 55, ESD-koordinaattori, Lyly

”Täydennyskoulutukset ovat vieneet uralla eteenpäin”

Markku on työskennellyt koko aikuisikänsä elektroniikan parissa. Hän aloitti työt Puolustusvoimilla heti armeijan jälkeen vuonna 1982. Millogille oli aika siirtyä 2009.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Markku työskenteli radioasentajana. Nykyisin Markun rooli on koordinoida staattisen sähkön hallintaa sekä toimia digitaalisen kenttäradioperheen kunnossapidossa. Hän työskentelee myös asiantuntijana yhteistyökumppaneille sekä kouluttaa muuta henkilöstöä.

Markku itse on koulutukseltaan elektroniikka-asentaja, mutta yli 30 työvuoden aikana hänelle on kehittynyt ammattitaitoa hoitaa nykyistä toimihenkilötehtävää.

– Vuosien mittaan kertyneet täydennys- ja täsmäkoulutukset ovat mahdollistaneet sen, että olen päässyt urallani eteenpäin, Markku sanoo.

”Sovituista asioista pidetään kiinni.”

Hänen mukaansa monet Millogilla olevista tehtävistä ovat sellaisia, ettei niihin voi kouluttautua suoraan siviilipuolella, vaan ihmisistä tulee oman alansa ammattilaisia nimenomaan työssäoppimisen kautta.

– Asentaja, joka on käynyt lukuisia täydennyskoulutuksia, saavuttaa usein vähintään samat taidot, kuin kouluja käyneempi kaveri.

Markku kehuu Millogia erityisesti siitä, että sovituista asioista pidetään kiinni, työvälineitä ja koulutusta saa, kun tarvitsee, ja ihmisten kanssa on helppo tulla toimeen.

– Jos ulkopuoliset tietäisivät, millainen paikka tämä on työskennellä, luulen, että Millog olisi työnantajana aika haluttu, Markku tuumaa.