Johto

Toimitusjohtaja
Sami Pitkänen

Asiakkuusjohtaja
Veli-Matti Kohtamäki

Valmiusjohtaja
Heikki Härtsiä

Toimialajohtaja, Maajärjestelmät
Seppo Rytsy

Toimialajohtaja, TVJ
Veli-Pekka Kari

Toimialajohtaja, Logistiikka
Rami Harmaala

Toimialajohtaja, Merijärjestelmät
Risto Pullinen

Johtaja, Elinjaksopalvelut
Kimmo Myllyoja

Talousjohtaja
Kirsti Peltonen

Henkilöstöjohtaja
Marja Kuronen

Laatu- ja kehitysjohtaja
Jukka Oikari

Tietohallintojohtaja
Toni Liukkonen

Johdon assistenttina toimii
Maria Takalo