Johto

Toimitusjohtaja
Sami Pitkänen

Asiakkuusjohtaja
Veli-Matti Kohtamäki

Valmiusjohtaja
Heikki Härtsiä

Toimialajohtaja, Maajärjestelmät
Rami Harmaala

Toimialajohtaja, TVJ
Kimmo Myllyoja

Toimialajohtaja, Logistiikka
Marko Kinnunen

Toimialajohtaja, Merijärjestelmät
Risto Pullinen

Johtaja, Elinjaksopalvelut
Veli-Pekka Kari

Talousjohtaja
Kirsti Peltonen

Henkilöstöjohtaja
Marja Kuronen

Laatu- ja kehitysjohtaja
Jukka Oikari

Yritysinfrajohtaja
Toni Liukkonen

***

Johdon assistentti
Pauliina Pietarila

Viestintäpäällikkö
Maria Takalo