Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmällä tarkoitetaan Millog Oy:n integroitua laadunhallinta-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmää. Millogin toimintajärjestelmä on auditoitu ja sertifioitu Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta standardien ISO 9001 ja ISO 14001 sekä NATO-julkaisun AQAP 2110 mukaisesti.

Toimintapolitiikka

Vaalimme asiakkaidemme kanssa kumppanuussuhdetta, jossa yhdessä ja avoimesti asiakkaan kanssa toimien voimme pitkäjänteisesti kehittää toimintaamme ja palveluitamme.

Tuotamme asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Mittaamme ja analysoimme saavuttamiamme tuloksia säännöllisesti asiakasvaatimusten ja asiakastarpeiden täyttämiseksi sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Pidämme yllä lakien ja asiakkaiden vaatimat toimiluvat ja sertifikaatit ja toimimme niiden vaatimalla tavalla.

Olemme korkean turvallisuuskulttuurin yritys, sillä kansakunnan turvallisuuden ylläpitoon liittyvät tehtävät ovat päivittäistä työtämme. Turvallisuuskulttuurimme muodostuu johdon sitoutumisesta, ammattitaitoidesta ja vastuuntuntoisesta henkilöstöstä sekä vaatimukset täyttävästä toiminnasta, liiketoiminnalle asetetut erityispiirteet tunnistaen.

Otamme huomioon ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset liiketoimintamme suunnittelussa, harjoittamisessa ja johtamisessa. Pyrimme ennakoimaan asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme ympäristöodotuksia sekä tarvittaessa pitämään heidät tietoisina tuotteidemme ja toimintamme mahdollisista ympäristövaikutuksista.

Työsuojelun tavoitteena on kehittää työturvallisuutta ja -terveyttä lainsäädännön, viranomaisvaatimusten ja omien tavoitteidemme mukaisesti, joilla ylläpidämme turvallista ja terveellistä työympäristöä ja tuemme henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä.

Viestimme säännöllisesti tavoitteemme ja niiden toteutumisen varmistaaksemme, että henkilöstömme ja toimittajamme toimivat yhdensuuntaisesti ja yhdenmukaisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti henkilöstömme saa tarpeellisen tiedon, koulutuksen ja resurssit voidakseen osaltaan vastata tavoitteiden saavuttamisesta tuotteiden ja palveluiden vaatimusten mukaisuudesta sekä toiminnan kehittämisestä.