Ympäristöjärjestelmä

Periaatteenamme on ”Me huomioimme ympäristön – ympäristö ei huomaa meitä”. Yrityksen ympäristökulttuuri ja -ohjelmat tavoitteineen viestitään koko organisaatiossa siten, että ympäristökuormitus minimoidaan. Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitu ISO 14001 mukaisesti.

Ympäristöpolitiikka

Huomioimme ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset liiketoimintamme suunnittelussa, harjoittamisessa ja johtamisessa.

Pyrimme ennakoimaan asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme ympäristöodotuksia sekä tarvittaessa pitämään heidät tietoisina tuotteidemme ja toimintamme mahdollisista ympäristövaikutuksista.

Otamme ympäristöriskit ja -mahdollisuudet huomioon päätöksenteossamme investointien ja tuotekehityksen suunnitteluvaiheista lähtien.

Noudatamme ympäristölainsäädäntöä sekä pyrimme ennakoimaan sen kehitystä. Pidämme ympäristöasioita valvovat viranomaiset tietoisina ympäristötilastamme.

Pyrimme tehokkuuteen energian, veden ja raaka-aineiden käytössä. Suosimme kierrätystä taloudellisten mahdollisuuksien puitteissa.

Pidämme henkilöstömme tietoisina toimintojemme ympäristötilasta, ympäristöriskeistä sekä ympäristötilaan liittyvistä kehitystavoitteista. Pyrimme myös systemaattisesti parantamaan henkilöstömme ympäristöosaamista.

Arvioimme säännöllisesti ympäristöjohtamistamme sekä ympäristön tilaa toimipisteissämme. Päätämme korjaavista toimenpiteistä ja asetamme kehitystavoitteet. Lähtökohtana on ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen jatkuvan parantamisen periaatetta toteuttaen.